WERKERVARING

WERKERVARING

jun. 2017 –
Adviseur – Projectmanager huisvesting bbn adviseurs
Ik adviseer organisaties in zorg, onderwijs en andere sectoren bij het realiseren of verbeteren van huisvesting. Vanaf het initiatief en de eerste business case tot uitvoeringsgereed ontwerp, via een programma van eisen, ontwerpteamoverleggen, vergunningaanvragen, aanbestedingen. Ik voeg energie toe aan een team, ik hou de ambities hoog en de planning strak.
Projecten:
Advisering en projectmanagement voor Cardia Floriadehof
Van schetsontwerp tot aan start bouw vertegenwoordigde ik de belangen van zorgorganisatie Cardia bij het realiseren van hun nieuwbouw in Zoetermeer. In continu overleg met verschillende sleutelfiguren in de organisatie zorgde ik voor het realiseren van de eisen en wensen van Cardia, zodat binnenkort een prachtig woongebouw kan worden opgeleverd voor mensen met zware hulpvraag, en alle voorzieningen die de zorg daarbij nodig heeft.
apr. 2013 – mei 2017
Architect – Adviseur – Projectleider in gezonde huisvesting
Ik werk op alle manieren die op mijn pad komen aan de kwaliteit van huisvesting van mensen en maatschappelijke organisaties. Met mijn ervaring in het huisvesten van zorg en het onderzoeken van de relatie tussen gebouw en gezondheid zorg ik voor oplossingen voor huisvestingsvragen.
Projecten:
Ondersteuning projectmanagement, huisvestingsadvies
Voor Rienks Bouwmanagement ondersteunde ik de projectmanager in de besteks- en uitvoeringsfase van het project Post Neude te Utrecht.
Ontwikkeling producten voor langer thuis wonen, onderzoek Healing environment
Voor de Hogeschool Arnhem Nijmegen onderzocht ik de relatie tussen zorgomgeving en gezondheid en ontwikkel ik producten die langer thuis wonen mogelijk maken.
Onderzoek ‘Na de crisis’
In dit onderzoek bevroeg ik een verscheidenheid aan spelers in het proces van huisvesting van zorg, om te zien hoe de afgelopen jaren het proces hebben veranderd, en hoe zij verwachten dat de komende vijf jaar de weg uit de crisis gevonden gaat worden. (BESCHRIJVING)
jan. 2009 – maart 2013
Adviseur / Onderzoeker TNO Centrum Zorg en Bouw
Bij TNO Centrum Zorg en Bouw heb ik projecten geleid en uitgevoerd op het gebied van gebouwen in de zorg, en met name de care. Ik heb samengewerkt met toppers uit verschillende vakgebieden, met name de zorg en de architectuur. De projecten liepen uiteen van heel concreet tot vrij abstract: Een afbouw- en hergebruikplan van oude locaties van een ziekenhuis, een presentatie van alternatieve business modellen voor het nieuwe ziekenhuis, gebruikersoverleg met medewerkers over de verbetering van hun zorggebouw, een presentatie over verschillende modellen verleeghuizen internationaal. In het kader van de Hedy d’Anconaprijs heb ik veel recente bouwprojecten geanalyseerd en visie ontwikkeld over de kansen en belemmeringen in het bouwen voor zorgfuncties.
Projecten:
Adviestraject voor de ontwikkeling van het nieuwe Grand Hôpital de Charleroi
– Schrijven van ambitiedocument ‘Het eerste ziekenhuis van een nieuwe generatie’
– Voorbereiden en geven van workshop met Raad van Bestuur en specialisten
– Geven van presentatie over internationale voorbeelden en de toepasbaarheid in de Waalse situatie
– Analyse van de bestaande locaties in Charleroi, schrijven van hergebruik- en afbouwadvies (BESCHRIJVING)
Projectleider Challenge Zorgconcepten 2030:
Organisatie van en deelname aan vierdaagse visieworkshop over de plaats van de zorg in de maatschappij van de toekomst, samen met kopstukken uit verschillende sectoren
Ontwikkeling OAZIS dementie:
Teamlid en workshopleider; bruikbaar maken omgevingspsychologische kennis voor bouwinitiatieven voor een specifieke doelgroep
Projectleider Hedy d’Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur
Verantwoordelijk voor inhoudelijke projectopzet en beoordelingscriteria, analyse van de inzendingen, jurybegeleiding, publicaties
Spreker op congressen:
– CIB meeting 2010 (GB) ‘Health by design’ (ZIE PREZI)
– Environments for Aging 2009 (VS) ‘Dutch model for dementia care’
– EuHPN meeting 2009 (GB) ‘Good practice in the Netherlands’
– Symposium ‘Transformation of healthcare’ 2009 (LT)
– Bouwdagen Centrum Zorg en Bouw
Projectleider nieuwe opzet Bouwdag Care
dec. 2005 – dec. 2008
Bouwkundig adviseur / stafmedewerker Bouwcollege
Bij het Bouwcollege ben ik begonnen als beoordelaar van bouwaanvragen, en heb enorm veel bouwinitiatieven voorbij zien komen. Ik heb aan tafel gezeten met goede en minder goede opdrachtgevers, en mijn bijdrage geleverd aan het verbeteren van hun initiatieven. Vervolgens ben ik ook steeds meer kenniswerk erbij gaan doen, zoals toekomstanalyses van oude verzorgingshuizen, het uitschrijven van prijsvragen en onderzoeken naar de toekomst van zorg en zorggebouwen.
Projecten:
Begeleiding en beoordeling van bouwinitiatieven in de sector verpleging en verzorging
Analyse van bouwvoorstellen en de bijbehorende projectbegrotingen voor renovatie- en nieuwbouwvoorstellen voor verpleeghuizen en andere zorggebouwen. Gesprekken met directies en adviseurs en locatiebezoeken bij aanvragen die meer vragen opriepen.
Adviseur toekomstperspectief verzorgingshuizen:
Advisering aan vele instellingen over toekomstscenario’s voor bestaande huisvesting; ontwikkeling van de flextool, een geavanceerde meetlat voor herbruikbaarheid van casco’s
Verscheidene onderzoeksprojecten:
– Onderzoek naar mogelijkheden inbouwmodule voor tijdelijke transformatie van kantoren voor zorgfuncties – presentatie op bouwdag
– Ontwerp van een compacte groepswoning voor dementie, ombouwbaar tot individuele woningen, in stedelijke context – presentatie op bouwdag
Projectleider onderzoeksprojecten ‘zorg 2025’ en ‘transformation of healthcare’:
Verantwoordelijk voor schrijven van prijsvraagprogramma, analyse van de inzendingen, begeleiding jurering, schrijven en redigeren publicaties
sept. 2002 –
Freelance ontwerp- en onderzoeksonderwijs TUDelft
Aan de TU heb ik groepen studenten uitgedaagd het maximale uit zichzelf, de groep en de opgave te halen. Door ruimte te geven aan individuen met verschillende uitgangspunten en werkwijzen heb ik hen de kans gegeven nieuwe, eigen oplossingen te vinden. De studenten hebben mij daarbij veel geleerd.
Projecten:
Gastdocent
Verantwoordelijk voor begeleiding en beoordeling van groepen 2e en 4e jaars studenten en groepen uitwisselingsstudenten op de thema’s architectuur, projectambities en duurzame ontwikkeling
augustus 2003 – juli 2009
(Duo-)stadsdeelraadslid
In de stadsdeelpolitiek heb ik diplomatieke en ambtelijke processen leren kennen en leren beïnvloeden. Ik heb samengewerkt met mensen met ver uiteenlopende meningen. Met je politieke tegenpolen heb je meestal een belangrijk ding gemeen: Je werkt allebei hard en vol passie aan wat jij denkt dat goed voor mensen is. Vanuit respect voor elkaars inzet kun je samen veel bereiken.
Projecten:
Lid van deelraadsfractie in stadsdelen Amsterdam Oud-West en Westerpark
Portefeuilles stedelijke ontwikkeling, bouwprojecten, openbare ruimte en duurzaamheid
Redacteur verkiezingsprogramma stadsdeelraad
Voorzitter afdelingsbestuur lokale partijafdeling
augustus 2000 – juni 2007
Zelfstandig architect:
Als zelfstandig ondernemer heb ik samen met meestal onervaren opdrachtgevers projecten opgezet en tot uitvoering gebracht. Van verkoop van mijn inzet tot oplevering, alles in eigen hand. Samen met verschillende collega’s ben ik tegelijkertijd visies blijven ontwikkelen, mede via prijsvraaginzendingen.
Projecten:
Projectorganisatie en ontwerp van uitbreiding hotel in de Vondelparkbuurt Amsterdam
Ontwerp en vergunningtraject van vrijstaande woning op vrije kavel, Vijfhuizen
Particuliere opdrachtgever
Ontwerper / schrijver van inzending ‘Ademplaats’ voor prijsvraag Stadskantoor Rotterdam
Genomineerd voor jury-en publieksprijs
jan. 2002 – nov. 2005
Freelance architectenwerk bij diverse architectenbureaus
Bij de verschillende ontwerpbureaus heb ik een kijkje in de keuken gehad en een bijdrage geleverd aan een enorme diversiteit aan projecten.
Projecten:
Lid ontwerpteam woningbouw IJburg
Diverse haalbaarheidsstudies
Herbestemming woningbouw
Woningbouw in de historische binnenstad
Interieur bibliotheken