WERKERVARING
jun. 2017 –
Adviseur – Projectmanager huisvesting bbn adviseurs
Ik adviseer organisaties in zorg, onderwijs en andere sectoren bij het realiseren of verbeteren van huisvesting. Vanaf het initiatief en de eerste business case tot uitvoeringsgereed ontwerp, via een programma van eisen, ontwerpteamoverleggen, vergunningaanvragen, aanbestedingen. Ik voeg energie toe aan een team, ik hou de ambities hoog en de planning strak.
Projecten:
apr. 2013 – mei 2017
Architect – Adviseur – Projectleider in gezonde huisvesting
Ik werk op alle manieren die op mijn pad komen aan de kwaliteit van huisvesting van mensen en maatschappelijke organisaties. Met mijn ervaring in het huisvesten van zorg en het onderzoeken van de relatie tussen gebouw en gezondheid zorg ik voor oplossingen voor huisvestingsvragen.
Projecten:
jan. 2009 – maart 2013
Adviseur / Onderzoeker TNO Centrum Zorg en Bouw
Bij TNO Centrum Zorg en Bouw heb ik projecten geleid en uitgevoerd op het gebied van gebouwen in de zorg, en met name de care. Ik heb samengewerkt met toppers uit verschillende vakgebieden, met name de zorg en de architectuur. De projecten liepen uiteen van heel concreet tot vrij abstract: Een afbouw- en hergebruikplan van oude locaties van een ziekenhuis, een presentatie van alternatieve business modellen voor het nieuwe ziekenhuis, gebruikersoverleg met medewerkers over de verbetering van hun zorggebouw, een presentatie over verschillende modellen verleeghuizen internationaal. In het kader van de Hedy d’Anconaprijs heb ik veel recente bouwprojecten geanalyseerd en visie ontwikkeld over de kansen en belemmeringen in het bouwen voor zorgfuncties.
Projecten:
dec. 2005 – dec. 2008
Bouwkundig adviseur / stafmedewerker Bouwcollege
Bij het Bouwcollege ben ik begonnen als beoordelaar van bouwaanvragen, en heb enorm veel bouwinitiatieven voorbij zien komen. Ik heb aan tafel gezeten met goede en minder goede opdrachtgevers, en mijn bijdrage geleverd aan het verbeteren van hun initiatieven. Vervolgens ben ik ook steeds meer kenniswerk erbij gaan doen, zoals toekomstanalyses van oude verzorgingshuizen, het uitschrijven van prijsvragen en onderzoeken naar de toekomst van zorg en zorggebouwen.
Projecten:
sept. 2002 –
Freelance ontwerp- en onderzoeksonderwijs TUDelft
Aan de TU heb ik groepen studenten uitgedaagd het maximale uit zichzelf, de groep en de opgave te halen. Door ruimte te geven aan individuen met verschillende uitgangspunten en werkwijzen heb ik hen de kans gegeven nieuwe, eigen oplossingen te vinden. De studenten hebben mij daarbij veel geleerd.
Projecten:
augustus 2003 – juli 2009
(Duo-)stadsdeelraadslid
In de stadsdeelpolitiek heb ik diplomatieke en ambtelijke processen leren kennen en leren beïnvloeden. Ik heb samengewerkt met mensen met ver uiteenlopende meningen. Met je politieke tegenpolen heb je meestal een belangrijk ding gemeen: Je werkt allebei hard en vol passie aan wat jij denkt dat goed voor mensen is. Vanuit respect voor elkaars inzet kun je samen veel bereiken.
Projecten:
augustus 2000 – juni 2007
Zelfstandig architect:
Als zelfstandig ondernemer heb ik samen met meestal onervaren opdrachtgevers projecten opgezet en tot uitvoering gebracht. Van verkoop van mijn inzet tot oplevering, alles in eigen hand. Samen met verschillende collega’s ben ik tegelijkertijd visies blijven ontwikkelen, mede via prijsvraaginzendingen.
Projecten:
jan. 2002 – nov. 2005
Freelance architectenwerk bij diverse architectenbureaus
Bij de verschillende ontwerpbureaus heb ik een kijkje in de keuken gehad en een bijdrage geleverd aan een enorme diversiteit aan projecten.
Projecten: