Een gezond ontwerp

Een gezond ontwerp

online publicatie november 2011 – herzien mei 2013
Op het CIB Congres in Manchester in 2010 nam ik deel aan een projectpresentatie van TNO samen met de World Health Organisation WHO, over de relatie tussen bouwen en gezondheid. Ik hield er een verhaal over de relatie tussen gebouw en gezondheid, vanuit de metafoor van het gebouw als derde huid. Gebaseerd op de presentatie die ik daar hield publiceerde ik deze presentatie op Prezi.com en ontving 180.000 views en vele positieve commentaren.

Mijn stellingname over gebouwen en gezondheid lijkt vele mensen te raken, juist ook buiten de direct betrokkenen in zorg en bouw. Het kan de moeite waard zijn te communiceren met een breed publiek, om zo een idee geaccepteerd te krijgen.