Casus ziekenhuis

Casus ziekenhuis

– 18 september 2013 –
Een gefuseerd ziekenhuis met een jong, ambitieus bestuur vroeg TNO om het initiatief te begeleiden tot het bouwen van een nieuw ziekenhuis op een nieuw aangekochte locatie. Het moest het ziekenhuis van de 21e eeuw worden, een voorbeeld voor nieuwe ziekenhuizen in België. Een unieke opgave, en ons team ging enthousiast aan het werk.

Ik heb meegewerkt in de rol van workshopbegeleider, aan het inventariseren van de dromen die leefden en het concreter maken van de ambitie van vernieuwing. Daarvoor hebben we een presentatie samengesteld van voorbeelden die voldoende prikkelden om buiten de kaders te denken, en voldoende vrijheid lieten. Ik hield de bestuurders en artsen voor dat dit het moment was dat alles kon en alles gezegd mocht worden. Tot mijn grote tevredenheid gebeurde dat ook, ondanks hiërarchieën en gewoontes.

Vanaf dit punt heb ik met inbreng van collega’s het ambitiedocument samengesteld, waarin op basis van de workshop en de aangegeven prioriteiten een aantal belangrijke keuzes stonden die het ziekenhuis zou kunnen maken, met de belangrijke consequenties. Dit leidde tot varianten, waaruit het ziekenhuis uiteindelijk een samenstelling heeft gekozen.

Van bestaand naar nieuw

Met de projectleider van het ziekenhuis en een collega heb ik de bestaande locaties van het ziekenhuis bezocht en inschattingen gemaakt over de toekomstwaarde van de gebouwen en de installaties. Op basis hiervan heb ik een concept-oprolplan geschreven waarin de ene locatie op korte termijn zijn acute zorgfuncties zou moeten afbouwen, terwijl een andere langer mee zou kunnen dan men had verwacht. Zo veranderde het nieuwbouwplan in een langdurig project van schuiven en ontwikkelen, waarbij de prioriteiten van het ziekenhuis zich over de komende tien jaar nog kunnen meebewegen met de externe ontwikkelingen.