Onderwijs

Onderwijs

Een belangrijke manier om de gebouwde omgeving te verbeteren is het informeren en enthousiasmeren van de toekomstige opdrachtgevers en ontwerpers, die nu rondlopen op onze hogescholen en universiteiten. Met veel plezier geef ik lezingen, workshops en onderzoeks- en ontwerpbegeleiding in het hoger onderwijs, zoals aan de TU Delft en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Zo gaf ik onlangs een workshop over het ontwerpend onderzoeken als onderzoekstechniek aan studenten van de minor ‘Architecture in health’ in Arnhem. Hierin wilde ik ze de tools aanreiken om op een correcte manier ontwerpend te onderzoeken, maar vooral ook te motiveren om te onderzoeken met impact. Hier een indruk van hoe het eruit zag:

Eerder gaf ik lezingen en trainingen over andere onderwerpen, met name op zorghuisvesting gericht, die enthousiast werden ontvangen op congressen wereldwijd. Een voorbeeld is de lezing over gebouw en gezondheid, die ik inmiddels in vele varianten heb gegeven aan professionals en studenten.

> zie de presentatie op deze site >

Ook begeleidde ik groepen studenten in ontwerp- en onderzoeksprojecten aan de TU Delft. Een stevige dosis vakkennis gecombineerd met enthousiasmerende manieren van werken leidden tot een hoog energieniveau in de groepen, waardoor de studenten het beste uit zichzelf konden halen.