PUBLICATIES

PUBLICATIES

Een gezond ontwerp
online publicatie november 2011 – herzien mei 2013

Een verhaal over de relatie tussen gebouw en gezondheid, vanuit de metafoor van het gebouw als derde huid. Gebaseerd op de presentatie die ik hield op het CIB Congres in Manchester. Na het congres publiceerde ik haar op Prezi.com en ontving 180.000 views en vele positieve commentaren.


Overige publicaties:

– Artikel dementiehuisvesting in British Journal of Dementia Care (2011)
in samenwerking met Chris Manthorp
Over de verschillen tussen Nederlandse, Engelse en Amerikaanse huisvesting voor dementie, en waarom er helaas weinig van elkaar geleerd wordt.

Artikel1


– The transformation of health care (TNO, 2010)
verslag van een ideeënprijsvraag van TNO, projectleider Peter Heijmen
Over de verschillende benaderingen die mogelijk zijn bij het herontwikkelen van een verouderd ziekenhuiscomplex voor zorg en andere functies.

– Healthcare 2025 (CBZ, 2008)
verslag van een ideeënprijsvraag van CBZ, projectleider Peter Heijmen
Over de ideale vormgeving van de zorg in een denkbeeldige nieuw te ontwerpen stad in Nederland.